Samenwerken aan oplossingen

Betrekken van anderen voor oplossen van jouw vraag

Opzet van het het Veiligheidsatelier

Het Veiligheidsatelier is een methodiek om veiligheidsvraagstukken op te lossen waar op dit moment niet een eenduidige oplossing voor op de plank ligt. Jaarlijks worden veiligheidsvraagstukken door een aantal opdrachtgevers ingebracht om deze via de methodiek van het Veiligheidsatelier op te lossen. Voor elk vraagstuk geeft de opdrachtgever een bedrag voor het coördineren en organiseren van het atelier en reserveert een bedrag voor een fieldlab, waar een goede oplossing kan worden getest. Voor een eerste bijeenkomst worden diverse mensen uit allerlei geledingen uitgenodigd om samen de vragen te bestuderen en uit te diepen.(de vraagarticulatie) Deze eerste sessie duurt ongeveer twee uur, wat erg lang lijkt maar meestal te kort is. Na enige weken komen de mensen weer bij elkaar om te brainstormen en af te tasten wat mogelijke werkende oplossingen zijn. Daarna kunnen mensen, bedrijven, kennisinstellingen voorstellen indienen voor het opzetten van een fieldlab/pilot, waarin de toegevoegde waarde van de oplossing of onderzoek bewezen wordt. Een jury beoordeelt de inzendingen en geeft aan welke voorstellen een opdracht verdienen. De fieldlabs worden begeleid en in cocreatie gewerkt aan een innovatieve oplossing op het veiligheidsvraagstuk.

Elkaars kennis, kunde en ervaring benutten

Een veiligheidsvraagstuk is een typische maatschappelijke uitdaging die eenieder aangaat. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt om betrokkenheid, kennis, kunde en ervaring. De afgelopen drie jaren hebben bewezen dat met het gefaseerd uitvoeren volgens de Multiple-Helix methode van het veiligheidsatelier het mogelijk is concreet en snel tot oplossingen te komen. Respectvol voor ieders kennis en kunde samenkomen en volgens dit 10 stappenplan werken. Hiermee is het mogelijk oplossingen te creëren op moeilijke vraagstukken.

Het Veiligheidsatelier leunt op drie pijlers:

  1. Multiple-Helix, samenbrengen van kennis en kunde overheid, onderwijs, onderzoek, ondernemingen, burgers;
  2. Respect, begrijpen dat mensen diverse specialisme, visies en doelen hebben, die zij vanuit eigen perspectief en achtergrond hebben ontwikkeld;
  3. Motivatie, de intrinsieke wil om vraagstukken op te lossen "veiligheid gaat iedereen aan".

Met de methodiek een veiligheidsvraagstuk oplossen in 10 stappen

stap 1: begrijpen stap 2: vraag formuleren stap 3: samenkomen stap 4: vraagarticulatie stap 5: oplossingsrichtingen stap 6: conceptvorming stap 7: voorstel maken stap 8: fieldlab stap 9: bewijzen stap 10: profijt

Bekijk ook de uitleg met tips in deze Veiligheidsatelier methodiek uitleg powerpoint presentatie.

Waarom een veiligheidsatelier?

De methode van het Veiligheidsatelier is reeds vanaf 2013 erg succesvol gebleken. De methodiek kenmerkt zich in de eerste plaats door het goed articuleren van de werkelijke vraag opdat anderen, deskundigen op andere gebieden, mee kunnen kijken en voelen wat het werkelijke probleem is. Het is vaak zeer moeilijk de vraag zo te stellen dat deze begrijpbaar is voor een persoon, die niet dagelijks met deze vraag te maken heeft. De opdrachtgevers willen heel graag het veiligheidsvraagstuk geheel of gedeeltelijk opgelost hebben omdat voorhanden zijnde producten of werkwijzen geen afdoende oplossing bieden. Zij geven aan de organisator een financiële toezegging dat zij een eventueel goed voorstel tot oplossing van het vraagstuk willen steunen en deze willen laten testen in een fieldlab (living lab of pilot). In dit oplossingsgerichte fieldlab moet de opdrachtnemer (degene met de beste oplossing) bewijzen hoe en in welke mate de voorgestelde innovatie gaat bijdragen aan de oplossing van het veiligheidsvraagstuk.

Historie

Burgemeester Peter Noordanus deed in 2013 een oproep aan alle bedrijven en kennisinstellingen in Tilburg; "Met alle ervaring, kennis en kunde in onze omgeving moet het mogelijk zijn om vraagstukken op te lossen die ons allemaal aangaan. Tilburg staat nummer 3 op de nationale misdaadscorelijst van het Algemeen Dagblad. Laten we onze vele talenten uit de regio bij elkaar brengen en oplossingen gaan bouwen voor lange vastzittende veiligheidsvraagstukken." Hij vroeg Jan Otten om dit te bewerkstelligen, die hiervoor "het Veiligheidsatelier" als oplossingsmethodiek ontwikkelde met innovatiesubsidie van MidPoint Brabant. Een oplossingsgerichte methode die technologische innovatie verbindt met sociale innovatie om concrete resultaten op te leveren.