De winnaars in 2014

De winnaars in 2014

Succesvol door mooie oplossingen

Vraagstukken 2014

In 2014 heeft het Dutch Institute for Technology, Safety & Security, DITSS, het Veiligheidsatelier Brabant 2014 gecoördineerd en georganiseerd.

De uitvraag is gestart in mei 2014 tijdens de Dutch Technology week in Eindhoven door de burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel op de High Tech Campus.

Nevenstaand filmpje is gebruikt in de vraagarticulatie te verduidelijken.

De verslagen over de voortgang rondom de drie veiligheidsuitdaging vindt u via de volgende link: Voortgangsrapportage.

12 prachtige voorstellen werden geselecteerd om op 10 september een pitch te geven voor de jury. Op 19 september tijdens de European Social Innovation Week in Tilburg zijn de vier winnaars bekend gemaakt door de burgemeester van Tilburg Peter Noordanus in de Spoorzone.

Vier orders zijn gegeven aan bijzondere co-creatieve samenstellingen van ondernemingen, overheid en onderwijs:


Hoe krijg ik exacte informatie over hoeveelheden gevaarlijks stoffen op industrieterreinen?

Inzicht gevaarlijke stoffen bedrijventerreinen

EASI

Hoe krijg ik exacte informatie over hoeveelheden gevaarlijks stoffen op industrieterreinen?
Deze vraag is ingebracht door de Regionale Brandweer Midden- en West Brabant om beter voorbereid te zijn bij een uitruk naar een brand in een bedrijf waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen of worden verwerkt. Elk bedrijf dat gevaarlijke (chemische) stoffen opslaat of gebruikt heeft hiervoor een vergunning gekregen, waarin beschreven staat de maximale hoeveelheid en de soort stof die het bedrijf op zijn terrein mag hebben. Door logistiek en productie fluctueren de hoeveelheden. De brandweer heeft echter real-time inzicht nodig wanneer er een ongeval is op dat bedrijf om zo de schade snel te beheersen en de gevolgen voor de buitenwereld te beperken. Nu heeft de brandweer vaak alleen een beeld van wat de vergunning aangeeft.

Winnend concept
De bedrijven IC3Dmedia (Breda) en VCS observation (Waalwijk) zijn met het idee "EASI" winnaar geworden en hebben een bedrag van € 80.000 ontvangen om het idee verder uit te bouwen en in een DITSS-fieldlab uit te gaan testen. Dit consortium heeft in 2013 ook gewonnen met "Social Business Parcs" en zij borduren verder op dit succesvol project.
De kernpunten van de oplossing zijn:
. de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen is niet alleen een brandweer probleem maar vooral ook van de omgeving, de buren;
. elk bedrijf heeft software waarmee ze de voorraden bijhouden, dat kan gemakkelijk gekoppeld worden aan een "cloud"- applicatie van de brandweer;
. de geografische ligging van de voorraden gevaarlijke stoffen zijn van belang en kunnen we dan ook tonen waar en in welke loods deze zijn opgeslagen.


Status
In november 2015 is de software geaccepteerd door de AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) van de Regionale Brandweer Midden- en West Brabant en in het eerste kwartaal 2016 zal de echte operationele test plaatvinden in de omgeving van Bergen op Zoom.


Hoe kan de gemeente identiteitsfraude tegengaan bij verhuizingen in haar gemeente?

Tegengaan adressenfraude gemeenten

Adressen op orde

Hoe kan de gemeente identiteitsfraude tegengaan bij verhuizingen in haar gemeente?
De gemeente Tilburg ziet dat er vaak gefraudeerd wordt in haar adressenbestand door bijvoorbeeld studenten (voor extra studietoelage) en door mensen met grote schulden e.d..

Na onderzoek tijdens de sessies van het Veiligheidsatelier blijkt dat in Tilburg (210.000 inwoners) per jaar ongeveer 30.000 verhuizingen plaatsvinden waarbij ongeveer 2250 keer sprake is van fraude. Dit aantal (percentage 7,5%) is ook in vele andere steden te zien (vooral studentensteden).
Binnen de gemeente zijn hiervoor wel maatregelen getroffen maar men zoekt meer doeltreffende oplossingen.

Winnend concept
Het consortium van de bedrijven VXcompany (Soesterberg) en Indicia (Tilburg) met de Fontys hogeschool (Eindhoven) en de nationale politie hebben gewonnen met het idee "Adressen op Orde" en een bedrag ontvangen € 70.000 om hun concept uit twe weken en te testen in een fieldlab. De kern van de oplossing is dat door profilering (big data) technieken al snel vast te stellen is of een adreswijziging verdacht is of niet. Hiermee kan de afdeling van de gemeente veel sneller anticiperen op deze wijziging en zullen er veel minder kosten zijn om de fraude te herstellen.

Status
Vrijwel direct na de toekenning van de winnaar en het innovatieve concept sloten de gemeenten Eindhoven en Breda aan omdat ook zij dezelfde problemen ervaren. Daarmee werd het budget voor de winnaars hoger en kon ook de test in drie gemeenten worden uitgevoerd. In oktober 2015 zijn de test gestart en de eerste resultaten lijken van grote invloed te zijn. In het eerste kwartaal 2016 werd een bijeenkomst gehouden in het stadhuis van Tilburg alwaar de resultaten zeer goed bleken te zijn. In de eerste drie maanden was alleen in de gemeente Tilburg voor 100.000 euro aan fraude opgespoord. Gemeenten Eindhoven en Breda waren nog niet zolang bezig maar ongeveer hetzelfde resultaat. Anderen gemeenten willen ook nu dit systeem als ook het ministerie van Binnenlandse zaken.


Hoe kunnen we meer inzicht verkrijgen over de partijen die bezig zijn met ondermijnende criminaliteit?

Inzicht krijgen in de drugshandel

Drugslab

Hoe kan ik meer inzicht verkrijgen over de partijen die bezig zijn met ondermijnende criminaliteit?
De Taskforce Brabant Zeeland is speciaal opgericht ter bestrijding van drugscriminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Diverse malen worden invallen gedaan in drugslaboratoria in samenwerking met de nationale politie, maar de Taskforce wil graag in een eerder stadium handelen en preventiever werken.

Winnend concept
De jury vond dat twee voorstellen een opdracht verdienden n.l.:

1. het bedrijf Invicta (Amsterdam - Waalwijk) met het project "Vastgoed Veiligheid Index" die een bedrag gaan ontvangen van € 100.000 als ze het concept werkende krijgen. Via allerlei bronnen en via marketing technieken wordt inzicht verkregen in welke panden zich op korte termijn lenen om benaderd te worden als drugslab.
2. het bedrijf Stadsgekko (Eindhoven) met het project "Expeditie Keukentafel" wil via gesprekken de omgeving rondom de crimineel in kaart brengen en daar informatie gaan halen.

Status
Project 1, is na veel praten en overtuigen in oktober 2015 aangevangen. Helaas is dit project gestopt omdat blijkt dat het zeer moeilijk is bepaalde brondata te verkrijgen, mede door het belang van het onderwerp.
Project 2, heeft een rapport opgeleverd waarin duidelijk wordt dat er echt veel meer informatie is die nu niet nog niet wordt gebruikt en geeft aan waar en hoe deze informatie te verkrijgen is.


Opdrachtgevers veiligheidsvraagstukken

Elk veiligheidsvraagstuk heeft één of meerdere probleemhouders. In 2014 hebben de gemeente Tilburg, de Taskforce Brabant Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West Brabant de vragen neergelegd bij het DITSS en middelen beschikbaar gesteld voor de organisatie en voor de beste oplossingsvoorstellen. Zij hebben een pilot ofwel fieldlab gefinancierd van bovenstaande winnende voorstellen.

Taskforce Brabant Zeeland Gemeente Tilburg Veiligheidsregio Midden- en West Brabant