Oplossingen zoeken voor veiligheid

Help mee oplossingen te vinden voor meer veiligheid


Je vraagstuk oplossen? Wij helpen je!

"Jouw vraagstuk voorleggen aan derden"

  1. Inzicht − Wat weten wel/niet?
  2. Welke acties kunnen we ondernemen nadat we het inzicht hebben verkregen?

Vraagarticulatie

Zodra het oplossen van een veiligheidsvraagstuk in opdracht is gegeven gaan we aan de slag. Als eerste zoeken we expertise binnen de onderwijswereld en bedrijfsleven en proberen hen te interesseren om mee te helpen aan een oplossing. Als we 20 à 30 mensen hebben plannen we een vraagarticulatiesessie waarin we dieper ingaan op de vraag of de vraag achter de vraag. Er kunnen namelijk alleen duidelijke vragen opgelost worden en experts gaan vaak uit van eigen ervaringen en belevingen. In deze triple-helix sessie komt dit alles bij elkaar en na 2 uur is de vraag duidelijk en eenduidig geformuleerd.

Brainstormsessie

Na het indalen van de vraag organiseren we een aantal weken later een sessie om oplossingsrichtingen te bespreken. De opdrachtgever heeft natuurlijk niet stil gezeten en ook meerdere zaken geprobeerd. Die ervaringen met de ideeën van de deelnemers komen bij elkaar en vormen oplossingsrichtingen. Vaak zoeken experts elkaar op om samen een oplossing te gaan voorstellen.

Pitches voor de jury

Alle deelnemers en de online volgers van de sessies worden uitgenodigd een voorstel in te dienen voor een fieldlab ofwel pilot. In dit fieldlab kan bewezen worden of de oplossing resultaat biedt. De voorstellen kunnen ingestuurd worden en de beste voorstellen mogen deze pitchen voor een jury. De jury bepaalt in samenwerking met de opdrachtgever welke voorstellen kunnen worden uitgewerkt in een fieldlab.


Aan de slag