De winnaars in 2016

De winnaars in 2016

De middag die begon met een uitleg over de Jheronimus Academy of Data Science door prof. dr. J.A. (Arjan) van den Born, directeur van de nieuwe academy. Daarna overhandigde But Klaasen, Hoofd innovatieteam van het ministerie van Veiligheid & Justitie, aan de beste inzenders van voorstellen op de drie veiligheidsvraagtukken de Veiligheidsatlieraward uit. De drie winnende consortia hebben ieder opdrachten ontvangen voor het uitvoeren van een fieldlab van de voorgestelde oplossing op het vraagstuk. In deze drie fieldlabs kunnen de consortia bewijs leveren dat de voorgestelde innovatieve oplossing ook werkelijk resultaat oplevert. Indien de resultaten goed zijn ondersteund het DITSS bij de verdere uitrol van de oplossing.


Op welke manier kan NL-Alert in de nachtelijke uren tot burgers komen?

NL-Alert wil meer dekking Workshop
Winnaar van vraagstuk 1 is "De Slimme Sirene".

Voor de vraag op welke manier NL alert in de nachtelijke uren tot burger kan komen, heeft de jury gekozen voor het voorstel van het samenwerkingsverband van Munisense, Tele-Event en de gemeente Eindhoven. Dit consortium gaat testen met slimme lantaarnpalen, die bij de verzending van een NL-Alert de standaard verlichting omzetten naar rood en/of flitsend licht, inclusief een sirenetoon uit die lantaarnpaal én daarbij de mogelijkheid voor een (korte) uitgesproken tekst. De jury heeft voor dit voorstel gekozen, omdat dit een hele innovatieve manier kan zijn (die ook nog eens in hoge mate bestand is tegen stroomstoringen en uitval van telecomnetwerken) tegen relatief lage kosten voor de overheid. De budgethouder, het ministerie van VenJ, feliciteert het consortium en gaat graag om tafel om de omvang en fasering van de pilot nader te definiëren.Film over NL-alert      Beschrijving vraagstuk 1      Verslag vraagarticulatie vraagstuk 3      Beschrijving vraagstuk 1      Jury rapport 2016


Hoe kunnen we meer en beter hennepkwekerijen opsporen en localiseren?

Hennepkwekerijen opsporen en beter localiseren
Workshop
Winnaar van vraagstuk 2 is "de Geluidscamera"

Voor de vraag te oplossingen te zoeken voor het beter lokaliseren en detecteren van hennepkwekerlijen. De oplossing is de Geluidscamera. De jury had de keuze uit uiteenlopende inzendingen, maar heeft de voorkeur gegeven aan de inzending van Sorama en InterGision. Sorama heeft een geluidscamera ontwikkeld waarmee het geluid van hennepkwekerijen uit het straatbeeld kan worden gefilterd. Omgevingsgeluid en reguliere bedrijfsgeluiden kunnen worden uitgefilterd, waardoor o.a. het herkenbare afzuiggeluid van de kwekerij zichtbaar wordt op een hittekaart.Hennep plantage      Beschrijving vraagstuk 2      Verslag vraagarticulatie vraagstuk 2      Beschrijving vraagstuk 2      Jury rapport 2016


Hoe kunnen we het misbruik maken van onze zorgfaciliteiten tegen gaan?

Zorgfraude aanpakken
Workshop
Winnaar Vraagstuk 3 is het voorstel "Wel zorgen, Geen Fraude"

Het vraagtsuk betreft de aanpak van zorgfraude. De jury is van mening dat het voorstel van het consortium Wel zorgen, geen fraude"" goed heeft aangetoond dat het noodzakelijk is om te investeren in het opbouwen van profielen op basis waarvan de diverse risico's op regelovertreding en fraude inzichtelijk worden. Concluderend is de jury van mening dat met enige aanpassing dit plan van aanpak de gewenste inzichten zal geven om de aanpak van fraude en daaraan verbonden ondermijnende criminaliteit aan te pakken.Fraude onderzoek      Beschrijving vraagstuk 3      Verslag vraagarticulatie vraagstuk 3      Beschrijving vraagstuk 3      Jury rapport 2016


Opdrachtgevers veiligheidsvraagstukken

Elk veiligheidsvraagstuk heeft één of meerdere probleemhouders. In 2016 hebben het ministerie van Veiligheid & Justitie, de gemeente Tilburg en de gemeente Breda de vraagstukken neergelegd bij het DITSS en middelen beschikbaar gesteld voor de organisatie en voor de beste oplossingsvoorstellen. Zij zullen een bedrag beschikbaar stellen voor het uitvoeren van een fieldlab waarin het voorstel zich kan bewijzen

Gemeente Tilburg Gemeente Breda NCTV