Ga naar hoofdmenu Volgende webpagina Vorige webpagina


Digitale VeiligheidBeveilig je data en dataomgeving

De virtuele wereld is een wereld zonder grenzen, regels, wetten, normen en waarden. Het internet, draadloze netwerken, cloudcomputing, big data, social media geven vele nieuwe mogelijkheden en kansen als ook veel veiligheidsattentie. Onderstaande real-time beelden geven duidelijk aan dat deze veiligheidsattentie nodig is:

  1. In onderstaande image-link zie je real-time welke cyberaanvallen er nu gaande zijn, waar, door wie, waarmee en op wie gericht,
  2. In onderstaande image-link zie je dat er elke seconde data wordt gestolen en misbruikt.

Voeg hieraan toe dat onze wereld aan elkaar hangt door de "Internet of Things"(IoT) dan is de complexiteit van deze digitale veiligheid zeer groot. De behoefte aan regelgeving is groot om te kunnen blijven vertrouwen in alle aan het internet aangesloten systemen. Via al deze systemen navigeren wij mensen in het leven, daarvoor pleit ik voor een brede gedegen aanpak voor de veiligheid van internet en ook voor curating van informatie. De internetsnelweg heeft ons heel veel opgeleverd en geeft ontzettend veel mogelijkheden, maar de kwetsbaarheid voor de maatschappelijke en economische veiligheid is groot.

Real-time beeld van cyber aanvallen

Cyber security

Klik hier om live cyber aanvallen te zien

Data verloren of gestolen sinds 2013

Cyber security

Klik hier voor live beeld van gestolen data

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Innovatie

Innovatie onderwerpen

De continue cyberaanvallen van hackers kunnen bedrijven, bankwezen, kennisinstituten en samenleving ontwrichten. De beveiliging tegen misbruik van de mogelijkheden die de digitale wereld biedt is een prioritair issue en dient met vereende krachten innovatief aangepakt te worden.
Dat kan zowel defensief als offensief.

  • Opleidingen voor o.a. Cyber Information Security Officers dient op een hoger plan te komen waarbij intensieve kennisinnovatie nodig is;
  • Veiligheid en betrouwbaarheid brengen in de risico's in kritische infrastructuren;
  • Onderzoek naar mogelijkheden om het verkeer op de internetsnelweg te kunnen regelen;
  • Bewustwordingsproces bij de gebruikers van internet over nodige onveilige zaken.
  • Maak gebruik van de intentie van de meeste internetgebruikers die vooral internet zien als hulpmiddel voor kennisoverdracht. Lees het artikel van mijn hand in het blad Idee Wat is Waar. Werk serieus aan curating van informatie!

Voor het bewustwordingsproces heb ik een aantal acties ondernomen en heb de domeinnamen betrouwbaar.online en trustable.online om te gaan werken aan een benchmark in betrouwbaarheid van APPS en IoT apparaten.

Ervaring

Jan Otten

Tijdens een geheime militaire conferentie in Phoenix Arizona in 2005, waar ik ook spreker was, werd een presentatie gegeven door het Pacific Northwest National Laboratory. Een presentatie van 3D visuele data- analyse en ik was daar erg van onder de indruk. Deze nieuwe manier om uit big data veel informatie te vergaren, bracht me ertoe de producten van het lab naar Europa te brengen n.l.: Starlight en In-spire. Met deze virtuele analysetechnieken heb ik een aantal high impact crime onderzoeken uitgevoerd, die bijzondere resultaten opleverden. (geheimhouding) Op dit moment fiks bezig in de data-science wereld, waar ik bemerk dat veel meer gedaan kan worden als de vraagarticulatie beter wordt opdat data-engineers zich meer kunnen focussen. Voor de bewustwording en het activeren van gebruikers van internet, smartphones en IOT apparatuur ben ik gestart met het opzetten van de website betrouwbaar.online en de Engelstalige versie CALLFORTRUST.