Ga naar hoofdmenu Volgende webpagina Vorige webpagina

Introductie

Veiligheid vraagt om fris te blijven kijken

Verslappen kan niet, veiligheid vraagt continu om aandacht. Criminelen en terroristen zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om toe te slaan en daarvoor dienen we steeds weer nieuwe methodieken en innovatieve werkwijzen te ontwikkelen die het hen moeilijk maken. Veiligheid vraagt om ondernemend handelen in verbinden, co-creatie en onophoudelijk innoveren. Zet een stap terug en laat friskijkers toe in jouw beeld over veiligheid en onveiligheid. Jouw waarheid is jouw waarheid in jouw perspectief. Innoveren begint met het lef hebben andere mensen van buiten met jouw denkwereld te confronteren.

Fris kijken om mogelijkheden te kunnen blijven zien


Van idee tot meer veiligheid

Sociale- en technologische innovaties zijn nodig om de veiligheid in de wereld te verbeteren, dat vergt creativiteit en discipline. Door de continue druk op de veiligheid en beveiliging van onze samenleving worden creatieve geesten uitgedaagd. Goede ideeën en conceptuele gedachten worden al snel omarmd, maar blijken toch meestal niet tot wasdom te komen. Daarom dienen we oplossingen te vinden voor de vele goede ideeën die niet verder komen en blijven steken als idee in de 'Valley of Death'. Het hiernaast getekende innovatiemodel geeft overzicht in welke fase een innovatie staat en waar rekening mee gehouden dient te worden om deze innovatie tot bruikbare oplossing te maken en een toevoeging kunnen geven aan onze veiligheid.

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

Innovatiemodel voor de verwezenlijking van idee tot product.


Innovatie acceptatie

Veel goede innovatieve producten en diensten worden helaas nooit in gebruik genomen, ze blijven steken ergens in de organisatie. Dat is heel jammer en dat komt eigenlijk omdat de aanpassingen rondom de technologische innovatie niet lukt. Eigenlijk is het neerzetten van een nieuwe technologie ¼ deel van de gehele innovatie en ¾ deel is sociale innovatie.

In het diagram hiernaast staat dit afgebeeld.

Voor het goed inbedden van een nieuwe technologie zijn programma managers nodig op technologie, organisatie, cultuur, gebruikerswaarde en communicatie.

Innovatie integratie model

Innovatie integratie model


Kunstmatige Intelligentie geeft kansen

Kunstmatige Intelligentie (AI) heeft steeds meer invloed op ons dagelijks leven en zeker ook op onze veiligheid. Onze informatiestromen zijn vol van algoritmes die steeds ingenieuzer worden. Het is daarom noodzaak AI te omarmen. Veiligheidsprofessionals dienen kennis te hebben van AI en te weten hoe de crimineel gebruikt maakt van AI. Het gaat niet alleen over cybersecurity maar over veel diepere infiltratie in organisaties. Ga strategisch en tactisch aan de slag. Niet voor niets is de NL AI Coalitie opgericht en worden er Learning Communities AI gestart.

Meld je aan voor de AI Learning Community voor veiligheid via deze link.

AI - kansen en bedreigingen

AI - kansen en bedreigingen

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Innovatie tips

Innovatie onderwerpen

Innoveren is vooral ondernemend zoeken naar gelijkgestemden, de juiste stakeholders en je gedragen als een evangelist. Denk niet dat jouw idee zaligmakend of enig is maar zoek de nuance en de voordelen die jouw innovatie beter maken dan andere innovaties. Gebruik daarvoor de Unique Buying Reasons. Schrijf een businessplan op één A4, bijvoorbeeld met Canvanizer.com. Er zullen vele mensen enthousiast zijn over jouw idee, maar dat levert vaak niets op, innoveren is bikkelen. Weet dat je door een dal moet (Valley of death) en die is alleen te overwinnen door vasthoudendheid en discipline. Gebruik adviseurs, luister naar ze, maar blijf jezelf, houd de fundering van je innovatie vast en gebruik alleen wat toevoegt. Innoveren begint meestal bij het zoeken van de vraag achter de vraag. Zonder ballast vrij proberen te denken. Iedereen heeft wel een mening over een vraagstuk en daar veelal een eigen voorstelling van een mogelijke oplossing van. Je kunt meer leren van anderen dan van jezelf. Want vaak is de het grootste obstakel voor vooruitgang van een organisatie of onderneming jij de innovator / manager zelf. Reflecteer met onderwijsinstellingen en vraag studenten je innovatie te testen of mee te werken. Voorbeeld van een project in 2011 met een SBIR subsidie voor het idee om het ZigBee mesh netwerk in te zetten voor het traceren van hulpverleners, daar waar C2000 geen dekking heeft. Zie hier een film van het FireBee. Samenwerken met Brandweer, studenten en lectoren van hogescholen om een levensreddende oplossing te bouwen. Lees meer over het FireBee project. Het bleek succesvol en zo is in 2013 de uitvraag veiligheid Tilburg ontstaan. Pak een vraagstuk en nodig bedrijfsleven, kennisinstellingen, professionals, leken, eenieder die geïnteresseerd is uit en ga samen werken aan een oplossing. Een uitleg hiervan is mooi neergezet in een film van de uitvraag veiligheid Tilburg in 2013. Later is deze uitvraag Het Veiligheidsatelier geworden, waar zeer veel innovatieve oplossingen zijn ontkiemd uit diverse veiligheidsvraagstukken: lees meer op de website van het Veiligheidsatelier.