Ga naar hoofdmenu <Volgende pagina Vorige pagina


Cocreatie

Continu samenwerken aan veiligheid

Innoveren is ondernemen met discipline en doorzettingsvermogen werken aan een heldere doelstelling. De belangrijkste handeling is uit je comfortzone komen, stoute schoenen aan trekken en verbinding zoeken met anders denkenden. Als het stormt, bouwen sommigen een schuilplaats en anderen een windmolen. De timmerman die alles maakt van hout en spijkers, de metselaar die denkt in stenen en cement. Hoewel we allemaal op school een algemene vorming hebben gekregen, zijn we allen een eigen richting ingegaan en hebben we een functie verworven in onze omgeving. De politieman die veiligheid denkt te creëren door boeven op te pakken en de brandweer die dat doet door te blussen. In veel gevallen lijken oplossingen alleen maar gemaakt te kunnen worden vanuit de eigen discipline. We noemen dit kolomdenken, maar het is eigenlijk fuikdenken. Een kolom heeft een opening aan het begin en eind en toch zie je dat je vastloopt en steeds meer verkrampt in je kolom. Gebruik kennis, expertise en creativiteit voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Ga samenwerken in een triple-helix-verbinding (samenwerking tussen de 3O's - Onderwijs, Overheid, en Ondernemingen - en begrijp wat de basis is van iemands oordeelsvorming, en de drijvende doelen van de ander. Het vinden van elkaars doelen in een triple-helix samenwerking of soms wel een PPS constructie is uitgedrukt in de door Jan Otten ontwikkelde tekening hiernaast, →
Een wetenschapper vindt het onderzoek belangrijk, de ondernemer de oplossing en het geld en de overheid wil een samenleving zonder wanklanken. Wanneer we zover zijn en respect tonen voor elkaars missie en visie kom je bijna altijd uit in een gedeelde visie en kan gebouwd worden in co-creatie! Een toepassing hiervan is de door Jan Otten ontwikkelde succesvolle methodiek van het Veiligheidsatelier. Zie hieronder de 10 stappen van deze methodiek.

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

Triple helix: motivaties begrijpen in samenwerken


De methodiek van het Veiligheidsatelier

stap 1: begrijpen stap 2: vraag formuleren stap 3: samenkomen stap 4: vraagarticulatie stap 5: oplossingsrichtingen stap 6: conceptvorming stap 7: voorstel maken stap 8: fieldlab stap 9: bewijzen stap 10: profijt

Lees meer via deze link: https://Veiligheidsatelier.nl


Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Projecten tot een succes brengen heeft vooral te maken met goed samenwerken, bekijk hiervoor het model voor samen creëren. Samenwerken gaat niet zonder wrijving het gaat over grenzen opzoeken, elkaar respecteren en ondersteunen als het even minder gaat. Communicatie is cruciaal en is niet op te lossen met chatten en mails, is elkaar recht in de ogen kijken en de waarheid durven zeggen. Projecten, die bedoeld zijn innovaties te ontwikkelen hebben gedreven personen nodig die met veel enthousiasme anderen proberen te overtuigen van het concept waaraan ze werken. Dat kan en mag samen gaan met een onorthodoxe aanpak. Enthousiasme en onorthodoxe aanpak roepen ook scepsis op en het is daarom van groot belang dat alle stakeholders betrokken worden en blijven. Deze stakeholders dienen van binnen en buiten de organisatie te komen want het is bijna onmogelijk om innovaties van boven af of van onder uit in een organisatie te doen landen.
Hoe onmogelijkheden mogelijk te maken is goed omschreven in: Getting the Maybe: How the world is changed..

Innovatie tips

Innovatie onderwerpen

Innovatieve producten en diensten hebben te maken met hoge verwachtingspatronen, dat kan nadelig zijn als ook voordelen bieden. Invoering van nieuwe innovatieve producten en diensten heeft vooral te maken met goed communiceren naar alle geledingen in de organisatie. Dit is cruciaal voor het slagen van de innovatie. Voor grote innovatie invoerprojecten adviseer is het gebruik van het innovatie acceptatie model aan te raden.
Een goed innovatie project begint met een heldere visie naar een eindresultaat, dat ingebed in een duidelijke plan van aanpak met werkpakketten en taakstellingen. Het belangrijkste werkpakket waar ik me vooral mee bezig houd is communicatie en disseminatie, want het idee moet niet een schouderklop krijgen van "mooi gedaan", het idee dient breed opgenomen worden als dienst of product. Door mijn vele ervaring met projecten heb ik een gevoel ontwikkeld dat kijkt naar de verwachtingen van alle stakeholders. Daarvoor gebruik ik de bekende UBR (Unique Buying Reasons). Een product wordt aangeschaft vanuit drie overwegingen, n.l. de economische, functionele en emotionele meerwaarde. Voor het welslagen van het project dient een duidelijke meerwaarde-roadmap(s) beschreven te worden waarin de oorspronkelijke afgesproken kaders beschreven worden om teleurstellingen te voorkomen. Niet alle innovatieve ideeën zijn een succes, dat dient vooraf goed benadrukt te worden en getest te worden in pilots of fieldlabs.