Human Centered Design for a secure society

Werken aan veiligheid

Veiligheid is in de westerse wereld bijna een vanzelfsprekendheid geworden en dat maakt mensen onbezorgd. Het is wel degelijk nodig actief te zorgen voor je persoonlijke veiligheid en die van je omgeving. We denken dat we veiligheid aan de overheid en haar hulpdiensten kunnen overlaten, maar dat is niet waar. Zij hebben de taak onveiligheid te bestrijden, dat is niet synoniem met het creëren van veiligheid. De zorg voor veiligheid is ieders taak dus ook die van jou. Veiligheid wordt meestal uitgedrukt in termen van of statische gegevens over onveiligheid. Overheden en hulpdiensten sturen aan op burgerparticipatie om mensen aan te sporen samen de onveiligheid aan te pakken. Een veilige omgeving wordt voor een klein deel gebouwd door de maatregelen die overheden nemen om onveilige situaties uit te bannen, voor het belangrijkste deel wordt deze gecreëerd door de mensen / de gemeenschap zelf. Voor het verbeteren van de maatschappelijke veiligheid worden sociale innovatie initiatieven ingezet die veelal focussen op besef en bewustwording. Mensen die wonen, werken en recreëren in een bepaalde omgeving worden aangespoord te werken aan een "Safe & Sound society". Zij worden aangesproken op positieve veiligheid of op de gevaren van onbezorgd gedrag. Eerst zal de vraag gesteld dienen te worden wat mensen ertoe beweegt om zich in te zetten voor persoonlijke en maatschappelijke veiligheid, de "What is in it for me"-vraag moet goed ingevuld worden. Ter verduidelijking is het werken aan een veilige stad te vergelijken met het werken aan een schone stad. De schone stad wordt niet alleen gemaakt door de professionele vuilnisophalers, maar vooral door de mensen zelf, die hun huizen en tuinen bijhouden en bukken om een papiertje op te rapen en dat in de prullenbak doen. Ter motivatie van sociale veiligheid is het toepassen van "Design out Crime",ofwel de omgeving zo ontwerpen dat mensen niet denken aan veiligheid of onveiligheid. Zie hier link naar een filmpje van social designer Professor Kees Dorst.

Kijk en waak mee voor de veiligheid in je buurt

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Interessante artikelen/apps voor veilig samenleven:

Innovatie

Innovatie onderwerpen

De innovatieve maatschappelijke veiligheidsuitdaging is het vinden van de balans tussen bezorgdheid en onbezorgdheid als mens en in je omgeving. De methodiek van Human Centered Design helpt daarbij. Download hier de Human Centered Design Kit. Veiligheid komt niet vanzelf, daarvoor zijn gedeelde normen en waarden nodig als ook regels en wetten. Er zijn ook vele maatregelen te treffen om onveiligheid te bestrijden, maar de samenleving moet wel kunnen blijven functioneren. Je kunt, zoals bij voetbal, het doel niet dichtspijkeren want dan hebben we geen wedstrijd meer. Zo is het ook in onze maatschappelijke veiligheid; we moeten voortdurend de balans vinden, onze risico's kennen en onze aannames controleren.

Ervaring

Jan Otten

Hoewel mijn achtergrond meer technisch is, vormt het initiëren van sociale innovaties een belangrijke draad in mijn carrière. Bij het invoeren van technologische innovaties merkte ik al dat bij deze invoer slechts eenvierde techniek was en de rest vooral sociale innovatie. Zie hiervoor het door mij beschreven Technology acceptence model. Veel projecten heb ik mogen begeleiden bij bedrijven, overheden en gemeenten die tot mooie innovatieve oplossingen hebben geleid die de maatschappelijke veiligheid hebben bevorderd. Door hiervoor continu de aandacht op te vestigen en contacten te leggen, als ook het geven van lezingen en indien nodig voortrekkersrollen naar mij toe te trekken. Winnaar Social Innovation Award 2010, zie krantenartikel met mijn uitvinding: livestreaming video voor veiligheid "SafeCity". Voortrekker Nationale Veiligheid Agenda 2015 op het gebied van Sociale Innovatie en Anomalie-detectie en deelnemend in de raad van advies van The Hague Security Delta. Technisch aan de wieg gestaan van Burgernet, begeleiding ondernemer met nieuwe app Xpose. Via het Veiligheidsatelier vele sociale innovaties voor meer veiligheid vormgegeven.