Ga naar hoofdmenu Volgende webpagina Vorige webpagina

Stop ondermijnende criminaliteit

Ontwrichting van ons bestel

Ondermijning is zaken doen die niet binnen de regels en wetten van een organisatie of een land passen en daarmee schade aanbrengt aan de structuur en doelstellingen van die organisatie of dat land. Ondermijnende activiteiten kunnen de balans in de samenleving ontwrichten, door het uitvoeren van illegale handel, witwassen van zwart geld, belastingontduiking, infiltratie in organisaties en bestuur.
De vraag is; "Waarom?"

ergens tussen ons
Kijk niet weg

Waarom ondermijnen mensen het goed ontwikkelde staatsbestel dat we in vele jaren hebben opgebouwd? Een verkenning leert dat het vooral gaat om het verdienen van (extra) geld om daarmee de financiële positie te verbeteren. Eigen waarde of eigen belang prefereert boven de maatschappelijke belangen.
Het herkennen en het bestrijden van ondermijnende activiteiten is een proces van keuzes maken en prioriteiten stellen. Enerzijds is de zwartgeld (informeel geld) economie een belangrijke pijler in de landelijke financiële huishouding anderzijds weten we allen dat deze economie tegen alle afgesproken regels ingaat. Uitbannen van dit informele geldcircuit is bijna onmogelijk, een groot deel van onze economie is er van afhankelijk. Het gaat niet over de kleine detaillist die informeel geld ontvangt, het gaat vooral over de georganiseerde groepen die drugs produceren en verhandelen, die fraude plegen bij uitkeringen, die druk leggen op individuen om illegaal bezig te zijn.

Infographic ondermijning

Meetlat van maatregelen tegen ondermijning in logistieke ketens


Trek ten strijde
 • Fysiek
  • Sluit buiten met omheining, vooronderzoek en bewaking
  • Verscherp fysiek en virtueel toelatingsbeleid
  • Zet bewezen en gecertificeerde technologische middelen in
 • Detectie
  • Plaats en maak gebruik van meerdere sensoren (beeld, geluid, geur,..)
  • Leer en herken afwijkende patronen (automatisch)
  • Creëer continu beeld (mapping, UAV's)
 • Informatie
  • Analyseer logistieke data en vergelijk met data van detectie apparatuur
  • Analyseer open en gesloten data ook in periferie (buiten)
  • Zoek algoritmes en pas kunstmatige intelligentie toe
 • Co-creatie
  • Versterk netwerken en maak eenduidige overeenkomsten met alle stakeholders
  • Maak afspraken over uitwisselen data, kennis en informatie
  • Stel duidelijke protocollen en normenkaders ook bij escalatie
 • Sociologie en psychologie
  • Werk aan bewustwording door beïnvloeden gedrag en cultuur
  • Design criminaliteit ontmoedigende technieken
  • Leid op, train, communiceer en dissemineer resultaten
 • Actief
  • Verbind en bouw Overzicht ‑ Inzicht ‑ Draagvlak > Zorg voor impact
  • Observeer, Oriënteer, Besluit en Acteer (steeds opnieuw)
  • Controleer, evalueer en blijf aanjagen
Trek ten strijde

Kennis halen en brengen

Kennisdeling

Innovatie onderwerpen

Innovatie tips

Het tegengaan van de handel in drugs en het uitbannen van het informeel geldcircuit zijn grote uitdagingen voor onze overheden. Illegaliteit zal wel blijven bestaan en het zal wel nooit helemaal lukken om dit een halt toe te roepen, maar we mogen niet gaan berusten om de jarenlange opgebouwde kwaliteit van onze samenleving teloor te laten gaan. Overheden dienen de krachten te bundelen, data te delen en informatie te bouwen die krachtig handelen gaat ondersteunen. Daarbij hoort ook het betrekken van alle goedwillende mensen, maak ze bewust actief en geef hen munitie want je kan dat alleen maar samen doen. Profileer sensoring als bij de belastingen "leuker kunnen we het niet maken", want het is echt nodig om beeld te krijgen van wat er in de illegale wereld gebeurd. Het is een oorlogsvoering waar de OODA loop voor nodig is.
Zwarte handel bestaat al heel lang. De overheid gaat er omzichtig mee om maar kent vele regelingen zwart- en witwasserij ondersteunen, denk daarbij aan de belastingen op marktverkoop of aan de achterdeurproblematiek van het Nederlandse drugsbeleid. In een computerwinkel wordt een dik notebook van € 1300,00 afgerekend in briefjes van € 50. Het zwarte geld is een belangrijke economie in Nederland, uitbannen kan bijna niet zonder ontwrichtende gevolgen.