Continu innoveren

Sociale- en technologische innovaties zijn nodig om de veiligheid in de wereld te verbeteren. Dat vergt creativiteit en discipline als ook moet de behoefte gekweekt worden om een maatschappelijk veiligheidsvraagstuk aan te pakken. Vaak wordt er over een veiligheidsvraagstuk gesproken maar oplossingen lijken niet voorhanden. In mijn carrière heb ik vele vraagstukken opgepakt en aan oplossingen gewerkt die nu in gebruik zijn voor meer veiligheid. Deze jarenlange expertise stel ik beschikbaar voor het begeleiden van nieuwe vragen en nieuwe initiatieven. Vele goede ideeën blijven steken als idee omdat ze de 'valley of death' niet doorkomen. Mooie oplossingen zijn ontwikkeld maar blijven hangen bij de eerste klant waarvoor deze oplossing ontwikkeld was. Dat heeft me toen aanzetten tot het bouwen van een innovatiemodel (zie tekening) waarbij in overzicht te zien is in welke fase een innovatie staat en waar rekening mee gehouden moet worden.
Hieronder een opgaaf van projecten die ik begeleid of heb begeleid.

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

Projecten

PASSAnT
Logo PASSAnT

Het project PASSAnT loopt van 1 januari 2018 tot en met eind 2020 en is een project voor 50% gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Het project heeft als doel experimentele ontwikkelingen uit te voeren voor het detecteren en lokaliseren van illegale overslag van drugs, explosieven en mensen in havens en terminals. En richt zich op 5 ontwikkelingen: Interactieve dekzeilen voor vrachtwagens, interactieve hekwerken, anomalie detectie met camera's, anomalie in data van logistieke processen en de integratie van de ontdekte anomaliën in de meldkamer. Zie www.passant.info.

Geluidscamera detectie hennep
Portable geluidscamera

Met een speciaal ontwikkeld instrument waarin 64 microfoons zijn ingebouwd kunnen via software beelden van frequenties worden gedetecteerd en gelokaliseerd. Hennepkwekerijen gebruiken lampen en afvoersystemen met bepaalde frequenties, deze kunnen door goede afstemming van deze geluidscamera opgespoord worden. Zie www.sorama.eu.

NlAlert in de nacht
NLAlert

Door in lantaarnpalen speciale luidsprekers te bouwen proberen we in een fieldlab te kijken of mensen wakker worden en de NLAlert boodschap goed ontvangen. Het blijkt dat veel mensen het signaal in de nacht niet bemerken omdat de mobiele telefoon niet in de nabijheid ligt en ze missen dan het belangrijke noodsignaal. Zie www.crisis.nl/nl-alert.

Veiligheid op Maat
Leef Samen

Mensen met een beperking die alleen wonen met behulp van sensoren beter van dienst zijn in bepaalde situaties afhankelijk de nodige zelfredzaamheid of samenredzaamheid. Project uitgevoerd in 50 woningen in Etten Leur. Zie www.leefsamen.nl.

Adressen op orde
Adressen op orde

Fraude in adressenbestanden van gemeenten komt vaak voor en is niet gemakkelijk te ontdekken. In het project adressen op orde is door profiling van adressen, patronen en personen eerder zicht op mogelijke fraude en kan een aanvraag preventief of zeer snal worden opgespoord.

Inzicht gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen

Voor de veiligheid dienen bedrijven met opslag van chemische of explosieve middelen real-time aan te geven aan de brandweer wat hun voorraden zijn. Want als er een calamiteit is dient de brandweer met de juiste middelen te komen en de juiste maatregelen te nemen voor de veiligheid van mensen op de bedrijventerreinen, de omwonenenden en de hulpverleners zelf.

Innovatie

Innovatie onderwerpen

Innovatieve projecten hebben gedreven personen nodig die met veel enthousiasme anderen proberen te overtuigen van het concept waaraan ze werken. Maar enthousiasme roept ook scepsis op en het is daarom van groot belang dat alle stakeholders betrokken worden en blijven. Het is bijna onmogelijk om innovaties van boven af of van onder uit in een organisatie te doen landen. Hiervoor gebruik ik bij grotere projecten het door mij ontwikkelde innovatie acceptatie model.

Ervaring

Jan Otten

Een goed project begint met een heldere visie naar een eindresultaat, dat ingebed in een duidelijke plan van aanpak met werkpakketten en taakstellingen. Het belangrijkste werkpakket waar ik me vooral mee bezig houd is communicatie en disseminatie, want het idee moet niet een schouderklop krijgen van "mooi gedaan", het idee dient breed opgenomen worden als dienst of product. Door mijn vele ervaring met projecten heb ik een gevoel ontwikkeld dat kijkt naar de verwachtingen van alle stakeholders. Daarvoor gebruik ik de bekende UBR (Unique Buying Reasons). Een product wordt aangeschaft vanuit drie overwegingen, n.l. de economische, functionele en emotionele meerwaarde. Voor het welslagen van het project dient een duidelijke roadmap geschreven te worden met deze meerwaarden waarin de oorspronkelijke afgesproken kaders beschreven worden om teleurstellingen te voorkomen. Niet alle innovatieve ideeën zijn een succes, dat dient vooraf goed benadrukt te worden en getest te worden in pilots of fieldlabs.