Ga naar hoofdmenu Volgende webpagina Vorige webpagina

Continu werken aan veiligheid

Innoveren is ondernemen met discipline en doorzettingsvermogen werken aan een heldere doelstelling. De belangrijkste handeling is uit je comfortzone komen, stoute schoenen aan trekken en verbinding zoeken met anders denkenden. Als het stormt, bouwen sommigen een schuilplaats en anderen een windmolen. De timmerman die alles maakt van hout en spijkers, de metselaar die denkt in stenen en cement. Hoewel we allemaal op school een algemene vorming hebben gekregen, zijn we allen een eigen richting ingegaan en hebben we een functie verworven in onze omgeving. De politieman die veiligheid denkt te creëren door boeven op te pakken en de brandweer die dat doet door te blussen. In veel gevallen lijken oplossingen alleen maar gemaakt te kunnen worden avnuit de eigen discipline. We noemen dit kolomdenken, maar het is eigenlijk fuikdenken. Een kolom heeft een opening aan het begin en eind en toch zie je dat je vastloopt en steeds meer verkrampt in je kolom. Ga samenwerken in een triple-helix-verbinding en begrijp wat de basis is van iemands oordeelsvorming, begrijp de doelen van de ander. Een wetenschapper vindt het onderzoek belangrijk, de ondernemer de oplossing en het geld en de overheid wil een samenleving zonder wanklanken. Wanneer we zover zijn en respect tonen voor elkaars missie kom je bijna altijd uit in een gedeelde visie. Mijn visie heb ik uitgedrukt in de tekening hiernaast en wordt door velen gebruikt als basis voor Triple-helix samenwerkingen.

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Projecten tot een succes brengen heeft vooral te maken met goed samenwerken. Samenwerken gaat niet zonder wrijving het gaat over grenzen opzoeken, elkaar respecteren en ondersteunen als het even minder gaat. Communicatie is cruciaal en is niet op te lossen met chatten en mails, is elkaar recht in de ogen kijken en de waarheid durven zeggen. Innovatieve projecten hebben gedreven personen nodig die met veel enthousiasme anderen proberen te overtuigen van het concept waaraan ze werken. Maar enthousiasme roept ook scepsis op en het is daarom van groot belang dat alle stakeholders betrokken worden en blijven. Het is bijna onmogelijk om innovaties van boven af of van onder uit in een organisatie te doen landen.

Innovatie

Innovatie onderwerpen

Innovatieve projecten hebben te maken met verwachtingen, dat kan nadeling zijn als ook voordelen bieden. Communicatie van wat het project gaat brengen naar alle geledingen in de organisatie is cruciaal voor het slagen van de innovatie. Hiervoor gebruik ik bij grotere projecten het door mij ontwikkelde innovatie acceptatie model.

Ervaring

Jan Otten

Een goed project begint met een heldere visie naar een eindresultaat, dat ingebed in een duidelijke plan van aanpak met werkpakketten en taakstellingen. Het belangrijkste werkpakket waar ik me vooral mee bezig houd is communicatie en disseminatie, want het idee moet niet een schouderklop krijgen van "mooi gedaan", het idee dient breed opgenomen worden als dienst of product. Door mijn vele ervaring met projecten heb ik een gevoel ontwikkeld dat kijkt naar de verwachtingen van alle stakeholders. Daarvoor gebruik ik de bekende UBR (Unique Buying Reasons). Een product wordt aangeschaft vanuit drie overwegingen, n.l. de economische, functionele en emotionele meerwaarde. Voor het welslagen van het project dient een duidelijke roadmap geschreven te worden met deze meerwaarden waarin de oorspronkelijke afgesproken kaders beschreven worden om teleurstellingen te voorkomen. Niet alle innovatieve ideeën zijn een succes, dat dient vooraf goed benadrukt te worden en getest te worden in pilots of fieldlabs.