Vechten tegen ondermijning

Ondermijning is zaken doen die niet binnen de regels en wetten van een organisatie of een land passen en daarmee schade aanbrengt aan de structuur en doelstellingen van die organisatie of dat land. Ondermijnende activiteiten kunnen de balans in de samenleving ontwrichten, door het uitvoeren van illegale handel, witwassen van zwart geld, belastingontduiking, infiltratie in organisaties en bestuur.
De vraag is; "Waarom?" Waarom ondermijnen mensen het goed ontwikkelde staatsbestel dat we in vele jaren hebben opgebouwd? Een verkenning leert dat het vooral gaat om het verdienen van (extra) geld om daarmee de financiële positie te verbeteren. Eigen waarde of eigen belang prefereert boven de maatschappelijke belangen.
Het herkennen en het bestrijden van ondermijnende activiteiten is een proces van keuzes maken en prioriteiten stellen. Enerzijds is het zwarte geld economie een belangrijke pijler in de economie van het land anderzijds weten we allen dat dit niet klopt. Uitbannen van het zwarte geld circuit is bijna onmogelijk, een groot deel van onze economie is er van afhankelijk. Het gaat niet over de kleine detaillist die zwart geld ontvangt, het gaat vooral over de georganiseerde groepen die drugs produceren en verhandelen, die fraude plegen bij uitkeringen, die druk leggen op individuen om illegaal bezig te zijn.

Onzichtbaar en werkelijk

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Artikelen over ondermijning

Innovatie

Innovatie onderwerpen

Het tegengaan van de handel in drugs, het uitbannen van het zwarte geld circuit is een grote uitdaging voor overheden. Maffia en boeven blijven bestaan en het zal wel nooit lukken om deze een halt toe te roepen. Het is vooral van belang om het zo te managen dat deze illegale activiteiten de samenleving niet ontwrichten. Door gezond verstand, door goede beveiliging, door data science technieken, door profilering en door het alle inwoners weerbaarder te maken, wordt dit nu aangepakt. Soms met succes, soms overwint het korte termijn denken van het op lange termijn uitbannen.

Mijn ervaring

Jan Otten

Zwarte handel is er al heel lang. Mijn vader een eerzame integere man, een paardenwagenmaker, moest ook wel wat zaken zwart doen om zijn kost te verdienen. Al is het maar de verkoop van een paardenwagen aan een voddenboer met zwart geld, de belasting omschreef dit als marktverkoop omdat ze wisten dat het anders niet te verantwoorden was. Drie weken geleden was ik in een grote computerwinkel en daar werd een dik notebook van € 1300,00 afgerekend in briefjes van 50. Het zwarte geld is een belangrijke economie in Nederland, uitbannen kan bijna niet zonder ontwrichtende gevolgen. De afgelopen jaren heb ik diverse innovatieve initiatieven gestart en geholpen in de strijd tegen ondermijning. Het project "Adressen op Orde" en het project "Tegengaan zorgfraude" hebben met succes aangetoond dat via profilering, data science en community mapping hele grote winsten te behalen zijn om dit soort fraudes tegen te gaan. Op dit moment coördineer ik projecten om te detecteren hoe de illegale handel haar producten transporteert binnen onze logistieke sector, zie o.a. het project PASSAnT. Met studenten samen weken aan een kennisbank van afwijkingen die kunnen duiden op illegale activiteiten: anomalies.nl.