Veiligheid

Veiligheid is in de westerse wereld bijna een vanzelfsprekendheid geworden en dat maakt mensen onbezorgd. Het is wel degelijk nodig actief te zorgen voor je persoonlijke veiligheid en die van je omgeving. We denken dat we veiligheid aan de overheid en haar hulpdiensten kunnen overlaten, maar dat is niet waar. Zij hebben de taak onveiligheid te bestrijden, dat is niet synoniem met het creëren van veiligheid. De zorg voor veiligheid is ieders taak ook die van jou.

Inleiding

Er is veel kennis over het bouwen aan veiligheid en het bestrijden van onveiligheid. Deze kennis zit in mensen en documenten. Via deze website deel ik, Jan Otten, mijn expertise, visie, gedachten en jarenlange ervaringen. Een thematische overview van mijn carrière, die een opstapeling is van ambities vol met nieuwe ideeën voor een veilige samenleving. Daarbij puttend uit mijn rijke ervaring als docent, uitvinder en ondernemer. Continu bezig in het makelen van bedrijvigheid voor meer veiligheid, onophoudelijk focus aanbrengen en friskijken tegen diverse maatschappelijke en zakelijke uitdagingen. Veel van mijn ideeën en innovaties zijn diensten en producten geworden en vinden (inter)nationaal toepassing voor meer veiligheid, beter bestuur en ondernemerschap.

Innovaties uitwerken

Contact

Neem contact op

Heb je een vraag of een opmerking neem dan gewoon contact op. Je kunt mij, als adviseur, consultant of specialist in ondernemen, innoveren en veiligheid, uitnodigen voor:

  • Een goed inspirerend gesprek;
  • Innovatieve wendingen van veiligheidsvraagstukken;
  • Scherp anders denken op vastgeroeste patronen;
  • Projectleiding, advies en programmamanagement;
  • Een lezing waar over nagepraat wordt;
  • Voorzitterschap seminars;
  • Het voorhouden van de spiegel;
  • Hulp bij moeilijke beslissingen in organisaties;
  • De nodige ervaring en expertise.

Contact per e-mail: jan@publicsafetyinnovation.eu

Achtergrond

Jan Otten

Na 10 jaar in het voorgetzet onderwijs les te hebben gegeven in de vakken wis-, natuur- en scheikunde, theologie en informatica, heb ik in 1989 mijn eerste ICT bedrijf opgericht. Het ondernemerschap ging voortvarend en heb daarna nog diverse andere ICT bedrijven gestart met kantoren in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Eén van deze bedrijven richtte zich op het uitdenken en leveren van ICT oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. In 2001 besloot ik mijn andere bedrijven te verkopen en me volledig te concentreren en te specialiseren op dit bedrijf in veiligheid. Via mijn werk, extra studies, gedrevenheid, internationale contacten en samenwerkingsverbanden, is mijn expertise in veiligheid gegroeid. Mijn 55-ste verjaardag in 2011 was een goed moment om mijn bedrijven te verkopen en te gaan rondkijken waar mijn kennis, kunde en netwerk gebruikt kan worden.
Aan de slag met de specialismen: ondernemerschap, veiligheid en innovatie. Gestart met het oprichten van de Stichting Innovatie Voor Veiligheid. Missie en visie vormgeven en nu strategisch adviseur van de stichting DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security. Bedenken en het organiseren van het DITSS Veiligheidsateliers. Initiatiefnemen en coördineren van het Interreg project PASSAnT voor de bestrijding illegale overslag in de transport. Gevraagd door de Europese Commissie als expert in ondernemerschap en veiligheid en sinds 2016 evaluator en beoordelaar van Horizon2020 SME aanvragen op het gebied van Safety en Security. Ondersteunen bedrijven en overheden in bestuurlijke- en ondernemersvraagstukken. Regelmatig geven van lezingen en het nemen van diverse initiatieven voor een meer veilige samenleving. Heb tevens een aantal onbezoldigde bestuursfuncties zoals o.a. bestuurslid Stichting Brandweer zonder Grenzen.