Blijf fris kijken

Als het stormt, bouwen sommigen een schuilplaats en anderen een windmolen. De timmerman die alles maakt van hout en spijkers, de metselaar die denkt in stenen en cement. Hoewel we allemaal op school een algemene vorming hebben gekregen, zijn we allen een eigen richting ingegaan en hebben we een functie verworven in onze omgeving. De politieman die veiligheid denkt te creëren door boeven op te pakken en de brandweer die dat doet door te blussen. In veel gevallen lijken oplossingen alleen maar gemaakt te kunnen worden avnuit de eigen discipline. We noemen dit kolomdenken, maar het is eigenlijk fuikdenken. Een kolom heeft een opening aan het begin en eind en toch zie je dat je vastloopt en steeds meer verkrampt in je kolom. Hoe kom je daar uit?
Innoveren begint met lef door mensen van buiten met je denkwereld te confronteren. Innoveren is ondernemen met discipline en doorzettingsvermogen werken aan een heldere doelstelling. De belangrijkste handeling is uit je comfortzone komen, stoute schoenen aan trekken en verbinding zoeken met anders denkenden. Zet een stap terug en laat friskijkers toe in jouw wereld. Jouw waarheid is jouw waarheid in jouw perspectief. Ga samenwerken in een triple-helix-verbinding en begrijp wat de basis is van iemands oordeelsvorming, begrijp de doelen van de ander. Een wetenschapper vindt het onderzoek belangrijk, de ondernemer de oplossing en het geld en de overheid wil een samenleving zonder wanklanken. Wanneer we zover zijn en respect tonen voor elkaars missie kom je bijna altijd uit in een gedeelde visie. Mijn visie heb ik uitgedrukt in de tekening hiernaast en wordt door velen gebruikt als basis voor Triple-helix samenwerkingen.

Uit de door mij succesvolle ontwikkelde methodiek in het Veiligheidsatelier blijkt dat bovenstaande werkt.
Zie hieronder de 10 stappen van de methodiek.

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

De methodiek van het Veiligheidsatelier

stap 1: begrijpen stap 2: vraag formuleren stap 3: samenkomen stap 4: vraagarticulatie stap 5: oplossingsrichtingen stap 6: conceptvorming stap 7: voorstel maken stap 8: fieldlab stap 9: bewijzen stap 10: profijt

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Onderwerpen onder de aandacht

Innovatie

Innovatie onderwerpen

Innoveren begint meestal bij het zoeken van de vraag achter de vraag. Zonder ballast vrij proberen te denken. Iedereen heeft wel een mening over een vraagstuk en daar veelal een eigen voorstelling van een mogelijke oplossing van. Je kunt meer leren van anderen dan van jezelf. Want vaak is de het grootste obstakel voor vooruitgang van een organisatie of onderneming de manager zelf. Zo is in 2013 de uitvraag veiligheid Tilburg ontstaan. Pak een vraagstuk en nodig bedrijfsleven, kennisinstellingen, professionals, leken, eenieder die geïnteresseerd is uit en ga samen werken aan een oplossing. Dit is door mij in de Veiligheidsatelier methodiek verpakt. Een uitleg hiervan is mooi neergezet in een film van de uitvraag veiligheid Tilburg in 2013. Later is deze uitvraag Het Veiligheidsatelier geworden, waar zeer veel innovatieve oplossingen zijn ontkiemd uit diverse veiligheidsvraagstukken: lees meer op de website van het Veiligheidsatelier.

Ervaring

Jan Otten

Innoveren is vooral ondernemen en durven open staan voor andere zienswijzen. We vergeten vaak dat we allemaal burgers zijn en dat we allen het beste voor de maatschappij willen, dus dat ook deze leken kennis hebben en die graag willen delen. Vooroordelen over de inhoud van functies hebben we allemaal en is ook begrijpelijk maar zorgt voor beperkingen. Door het organiseren van allerlei innovatie-ateliers hebben we gemerkt dat we best willen delen met elkaar als we hetzelfde doel voor ogen hebben. Zo heb ik ook voor Nationale Nederlanden een innovatie-atelier georganiseerd voor het terugdringen van valse autoschademeldingen.